sfera.pravy.net Forum Index
sfera.pravy.net
Dneska obřízek!
Právo
Goto page 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Next
 
Post new topic   Reply to topic    sfera.pravy.net Forum Index -> Škola
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Nicky...
kytky 5, meta: 7050
kytky 5, meta: 7050


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 6919
Location: FUČ

PostPosted: Mon 23.4.2007 16:27    Post subject: Reply with quote

Mám pár stupidních otázek. Embarassed
1. Co to znamená, když nabude soudní rozhodnutí právní moci? Můžou být použity řádné nebo mimořádné opravné prostředky?
2.U nesporného rozvodu se soud vůbec nezajímá o důvod rozvodu? Vím, že se nemusí prokazovat trvalý rozvrat, ale v testu jsme měli jednu možnost s tím, že se soud o důvod zajímá a jednu možnost s tím, že ne. Vím, že to bylo trochu jinak formulováno, ale v podstatě by to mělo mít tenhle smysl.
3. Základní princip rodinného práva? Možnosti: blaho dítěte, blaho rodiny, princip rovnosti subjektů, princip solidarity
Back to top
View user's profile Send private message  
Rhiannon
Mrs. Bunny


Joined: 02 Jan 2007
Posts: 10336
Location: Somewhere over the rainbow

PostPosted: Mon 23.4.2007 16:32    Post subject: Reply with quote

Nicky... wrote:
Mám pár stupidních otázek. Embarassed
1. Co to znamená, když nabude soudní rozhodnutí právní moci? Můžou být použity řádné nebo mimořádné opravné prostředky?

ze uz proti nemu nejsou pripustne radne opravne prostredky, Mimoradne pripustne byt mohou, zalezi na druhu a na konkretnim pripadu.
Nicky... wrote:
2.U nesporného rozvodu se soud vůbec nezajímá o důvod rozvodu? Vím, že se nemusí prokazovat trvalý rozvrat, ale v testu jsme měli jednu možnost s tím, že se soud o důvod zajímá a jednu možnost s tím, že ne. Vím, že to bylo trochu jinak formulováno, ale v podstatě by to mělo mít tenhle smysl.

ne, u nesporneho rozvodu soud nezkouma priciny rozvratu manzelstvi.
Nicky... wrote:
3. Základní princip rodinného práva? Možnosti: blaho dítěte, blaho rodiny, princip rovnosti subjektů, princip solidarity

ja bych zvolila asi "blaho ditete". Zakon o rodine mluvi spis o "zajmu nezletileho ditete", ale podle me se to da zjednodusene rict i takto.
_________________
I don't want to be your other half, I believe that 1 and 1 make 2
Back to top
View user's profile Send private message  
Nicky...
kytky 5, meta: 7050
kytky 5, meta: 7050


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 6919
Location: FUČ

PostPosted: Mon 23.4.2007 18:17    Post subject: Reply with quote

Děkuju, Rhi. Přiznám se, žes mě moc nepotěšila. Sad
Back to top
View user's profile Send private message  
Chocolate
Jedem das Seine und mir das Beste:-)


Joined: 08 Jan 2007
Posts: 8069

PostPosted: Mon 28.5.2007 17:13    Post subject: Reply with quote

asi nahodou nemate nekdo neco k tehle otazce? Dogeyes

Jakou roli hraje Evropský soudní dvůr a evropské právo vůbec při vytváření a udržování jednotného vnitřního trhu?
Back to top
View user's profile Send private message  
Nicky...
kytky 5, meta: 7050
kytky 5, meta: 7050


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 6919
Location: FUČ

PostPosted: Mon 4.6.2007 12:43    Post subject: Reply with quote

Byl by tu někdo tak hodný a zkotroloval mi odpovědi na několik otázek?

1.Ústavní právo České republiky vychází z
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.
a)rozhodnutí ombudsmana
b)občanského zákoníku
c)zákonů, které provádějí ústavní zákony
d)nařízení vlády

2.K přechodu vlastnictví dochází
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
A/ darovací smlouvou
B/ vytvořením věci
C/ směnnou smlouvou
D/ smrtí zůstavitele


3.Jak chápeme zásadu personality pro působnost trestního zákona (TZ) ?
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
a)podle TZ se posuzuje trestnost jednání osob, které podle místa bydliště podléhají osobní jurisdikci některého soudu ČR
b)podle TZ se posuzuje trestnost jednání osob, které jsou občany ČR
c)podle TZ se posuzuje trestnost jednání osob, které byly v době spáchání trestného činu (TČ) na území ČR
d)ani jedna ze zde uvedených možností není správná


4.Mezinárodní smlouvy o lidských právech, ratifikované ČR
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
a)se stávájí přímo a bezprostředně účinnými, pokud jsou v souladu s ústavními zákony
b)se stávají přímo a bezprostředně účinnými bez ohledu na možný rozpor s ústavními zákony
c)se stávají součástí právního řádu ČR, ale mají nižší právní sílu než ústava
d)se stávají součástí právního řádu ČR a jako mezinárodní právní akty mají vyšší právní sílu než ústava -


5.Obecně závazné vyhlášky obce:
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
a)zveřejňují se na úřední desce obce
b)může je zrušit Nejvyšší soud ČR
c)jsou odvozené normativní právní akty
d)se vyhlašují ve Sbírce zákonů ČR

6.Mezi řádné opravné prostředky ve správním řízení patří:
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.
a)obnova řízení
b)rozklad
c)přezkumné řízení
d)odvolání


Žalobce v řízení nesporném je nazýván navrhovatel

7.Předpokladem dědění je
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.
a)dědický titul
b)smrt zůstavitele
c)způsobilý dědic
d)rozhodnutí orgánu státní správy

8.Předmětem obsahu samostatné hlavy ústavy ČR je
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.
a)Moc práva EU
b)Moc zákonodárná
c)Moc prováděcí
d)Moc správní


9.Oprávněný držitel je ten, kdo
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
a)s určitou věcí nakládá jako uživatel a v případě, že se skutečný vlastník včas nepřihlásí, požádá soud o prohlášení, že věc je jeho vlastnictvím
b)s věcí nakládá jako s vlastní nebo vykonává právo pro sebe a je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří
c)má věc v nájmu
d) má k věci nemovité právo věcného břemene


Majetkový prospěch získaný bez právního důvodu se nazývá ....?

10.Mezi pakty OSN o lidských právech nepatří
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

a)Pakt o základních občanských právech (1966)
b)Pakt o občanských a politických právech (1966)
c)Pakt o sociálních, ekonomických a kulturních právech (1966)
d)Pakt o odstranění rasové diskriminace (1966)
e)Pakt o právech dítěte (1959)

11.Ucelená právní úpravu vodního hospodářství na našem území
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

a)je stanovena zvláštním zákonem a právní úpravou související
b)není stanovena zvláštním zákonem
c)není stanovena zvláštním zákonem, neboť by to odporovalo svobodě využívání vlastnictví
d)není stanovena zvláštním zákonem, neboť se na tuto problematiku plně vztahuje zákon o životním prostředí

12.Kterou sankci nelze uložit podle zákona o přestupcích:
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a)zákaz činnosti na 3 roky
b)zákaz činnosti na 2 roky
c)pokuta
d)napomenutí

13.Pracovněprávní způsobilost vzniká:
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a)u zaměstnavatele (fyzické osoby) dosažením 15ti let
b)u zaměstnavatele (fyzické osoby) dosažením 18ti let
c)u zaměstnance dosažením 18ti let
d)u zaměstnance dosažením 15ti let a ukončením povinné školní docházky

tady bych dala b i d, nevím které z nich je chybné

14.Objektem (předmětem) právního vztahu nejsou
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a)výsledky duševní práce
b)práva a povinnosti k jiným účastníkům daného právního vztahu
c)hodnoty lidské osobnosti (fyzická integrita, čest a svoboda)
věci
d)možnosti b) a d)

15.Sekundární právo tvoří
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a)normativní právní akty (NPA) vydané členskými státy jako harmonizované normy EU pro naplňování cílů ES
b)NPA vydané institucemi ES pro naplňování cílů ES
c)NPA vydané výhradně Radou EU pro naplnění cílů ES
d)NPA institucí ES a rozhodnutí Evropského soudního dvora

16.Rámcová rozhodnutí (Framework Decision) , která přijímá Rada EU
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a)Mají přímou účinnost pro členské státy, ne však pro soukromé osoby
b)Jsou závazná pro členské státy EU co do výsledku, jehož má být dosaženo
c)Mají přímou účinnost pro členské státy i pro soukromé osoby
d)Ani jedna z uvedených alternativ nevystihuje podstatu rámcového rozhodnutí

17.K výkonu sdružovacího práva
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a)je nutná součinnost
b)je třeba souhlasu ministerstva vnitra
c)není třeba povolení státního orgánu
d)je třeba postupovat v souladu se správním řádem

18.Zákon o veřejném zdraví
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

Nelze považovat za součást práva životního prostředí protože obsahuje dispozitivní právní normy
Nepatří do práva životního prostředí
Není považován za součást práva životního prostředí protože obsahuje kogentní právní normy
Patří do práva životního prostředí

Back to top
View user's profile Send private message  
Rhiannon
Mrs. Bunny


Joined: 02 Jan 2007
Posts: 10336
Location: Somewhere over the rainbow

PostPosted: Mon 4.6.2007 12:55    Post subject: Reply with quote

Nicky pri zbeznem proletnuti prvnich par veci co me prastily do oka
u jednicky bych rekla ze zadna odpoved neni spravna
u 4 - NIC nema vyssi pravni silu nez ustava, takze spis c) ale neni to presne
5 i c) je spravne
7 i dedicky titul je predpoklad dedeni

majetkovy prospech bez pravniho duvodu je bezduvodne obohaceni
_________________
I don't want to be your other half, I believe that 1 and 1 make 2
Back to top
View user's profile Send private message  
Nicky...
kytky 5, meta: 7050
kytky 5, meta: 7050


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 6919
Location: FUČ

PostPosted: Mon 4.6.2007 17:30    Post subject: Reply with quote

děkuju Rhi

tak kdyby mi tam ještě někdo našel chyby Dogeyes (pokud tam ještě nějaké jsou)
Back to top
View user's profile Send private message  
Nicky...
kytky 5, meta: 7050
kytky 5, meta: 7050


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 6919
Location: FUČ

PostPosted: Mon 4.6.2007 18:29    Post subject: Reply with quote

Ještě další otázky. Embarassed

Na základě předběžného projednání obžaloby proti pachateli trestného činu soud může
Počet správných odpovědí je 3. Vyberte je.
a) zastavit trestní stíhání
b)požádat o vydání pachatele, jenž se zdržuje v cizině
c) přerušit trestní stíhání
d)překvalifikovat trestný čin jako přestupek a postoupit orgánům státní správy
e)zrušit předchozí rozsudek a vrátit věc státnímu zástupci k změně obžaloby
f)vrátit věc státnímu zástupci k došetření


16.Závazek zanikne jednostranným započtením, jsou-li splněny ostatní náležitosti
a)jednostranného započtení a zároveň se setkají pohledávky
v různé výši

b)promlčená a nepromlčená
c)splatná a splatná
d)peněžitá a jiného druhu


2. Soudy jsou budovány na principu: (pouze 1 správná odpověď)
a) nezávislost jednotlivých soudců vůči sobě navzájem
b) podřízenosti soudů nižší instance soudům vyšší instance (nezávislí jsou pouze soudci)
c) jednotné organizace, v jejímž čele stojí Nejvyšší soud ČR
d) jednotné organizace, v jejímž čele stojí Ústavní soud ČR

3) Nařízení vlády jsou: (více možných odpovědí)
a) původní normativní správní akty
b) individuální správní akty
c) právní předpisy, blíže provádějící znění zákona
d) odvozené normativní správní akty


4.V rámci pravidel, určujících vztah mezi komunitárním a vnitrostátním právem, platí
Počet správných odpovědí je 2. Vyberte je.
a)komunitární právo je nadřazeno každému národnímu právu včetně ústav členských států
b)komunitární právo je nadřazeno každému národnímu právu s výjimkoiu ústav členských států
c)komunitární právo nemůže pozbýt účinnosti ani následnými akty národního zákonodárství
d)komunitární právo může pozbýt účinnosti pouze akty národního zákonodárství s nejvyšší právní silou (ústava)

18.Proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze podat:
a)návrh na obnovu řízení
b)odvolání
c)rozklad
d)stížnost

36.Sekundární právo tvorí
Vyberte jen jednu z následujících moných odpovedí.
-normativní právní akty (NPA) vydané clenskými státy jako harmonizované normy EU pro naplnování cílu ES
-NPA vydané institucemi ES pro naplnování cílu ES
-NPA vydané výhradne Radou EU pro naplnení cílu ES
-NPA institucí ES a rozhodnutí Evropského soudního dvora
Back to top
View user's profile Send private message  
lambretta
kytky 6, meta: 8650
kytky 6, meta: 8650


Joined: 21 May 2007
Posts: 8376
Location: AT HOME

PostPosted: Tue 5.6.2007 9:21    Post subject: Reply with quote

ja bych se chtela zeptat jestli nekdo vite jestli se da nejak vymoct dluh, pokud dluznik tvrdi ze si nic nepujcil a vy mate jediny dukaz ustrizek ze slozenky, jak jste mu penize posilali, ale bohuzel tam neni nic napsany,treba ze jde o pujcku nebo tak.........
Back to top
View user's profile Send private message  
Rhiannon
Mrs. Bunny


Joined: 02 Jan 2007
Posts: 10336
Location: Somewhere over the rainbow

PostPosted: Tue 5.6.2007 9:28    Post subject: Reply with quote

Lambretto, da se vymoci i takovy dluh. Bud to posoudi jako pujcku nebo jako bezduvodne obohaceni, ale vysledek by mel byt tentyz. leda by ten dotycny prokazal, ze jsi mu ty penize poslala na neco jineho.
_________________
I don't want to be your other half, I believe that 1 and 1 make 2
Back to top
View user's profile Send private message  
lambretta
kytky 6, meta: 8650
kytky 6, meta: 8650


Joined: 21 May 2007
Posts: 8376
Location: AT HOME

PostPosted: Tue 5.6.2007 9:38    Post subject: Reply with quote

Rhi dotycny tvrdi ze si nevzpomina, ze by si pujcoval penize, to napsal v dopise, takze kdyby ted tvrdil ze je to na neco jineho tak by si protirecil ne?
Back to top
View user's profile Send private message  
Rhiannon
Mrs. Bunny


Joined: 02 Jan 2007
Posts: 10336
Location: Somewhere over the rainbow

PostPosted: Tue 5.6.2007 9:41    Post subject: Reply with quote

lambretta wrote:
Rhi dotycny tvrdi ze si nevzpomina, ze by si pujcoval penize, to napsal v dopise, takze kdyby ted tvrdil ze je to na neco jineho tak by si protirecil ne?

ani ne
napsal ze si nevzpomina, tak ok, tak at tedy si vzpomene, na co ta platba mela byt?
jenze u soudu to neni o vzpominani ale o dokazovani
on muze rict ze to bylo naopak, ze on ty penize pujcil a to co mu prislo slozenkou byl vraceny dluh. Ale musi to dokazat.
_________________
I don't want to be your other half, I believe that 1 and 1 make 2
Back to top
View user's profile Send private message  
lambretta
kytky 6, meta: 8650
kytky 6, meta: 8650


Joined: 21 May 2007
Posts: 8376
Location: AT HOME

PostPosted: Tue 5.6.2007 9:43    Post subject: Reply with quote

Rhi penize byly na zaplaceni najmu.....teda aspon to tvrdila, prosila ze nema a ze to do mesice vrati, pak nic, pak vymluvy, a pak uz ani nebrala telefon
Back to top
View user's profile Send private message  
Rhiannon
Mrs. Bunny


Joined: 02 Jan 2007
Posts: 10336
Location: Somewhere over the rainbow

PostPosted: Tue 5.6.2007 9:47    Post subject: Reply with quote

ale tak jsem to nemyslela, na co to ten clovek pouzil je uplne jedno
a tou slozenkou to slo ji anebo pronajimateli?
_________________
I don't want to be your other half, I believe that 1 and 1 make 2
Back to top
View user's profile Send private message  
lambretta
kytky 6, meta: 8650
kytky 6, meta: 8650


Joined: 21 May 2007
Posts: 8376
Location: AT HOME

PostPosted: Tue 5.6.2007 9:59    Post subject: Reply with quote

slo to ji, to byla jen cast, ona tvrdila ze uz ji nema kdo pujcit
Back to top
View user's profile Send private message  
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    sfera.pravy.net Forum Index -> Škola All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Next
Page 1 of 17

 
Jump to:  
You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
additional terms